Domácí příprava XII. - II. stupeň

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci, po dobu vyhlášeného nouzového stavu máte každý týden možnost dále pracovat a procvičovat probrané učivo. Učitelé pro vás vždy připraví soubor úkolů a úloh, rozdělených dle r…

Čtvrtek
28.05.2020
Přečíst více

Návrat žáků II. stupně

Aktuality

Vážení zákonní zástupci,došlo ke schválení nástupu žáků 2. stupně zpět do školy. V naší škole bude návratorganizován formou konzultačních a třídnických hodin. Žáci mohou dobrovolně nastoupit od 8. …

Čtvrtek
28.05.2020
Přečíst více

Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí

Aktuality

Žáci budou hodnocení dle Vyhlášky 211/2020 Sb. a metodického pokynu MŠMT. To znamená, že  významný podíl na výsledné známce mají výsledky vzdělávání do 10. 3. 2020. V rozhodování sehraje nedílnou rol…

Sobota
23.05.2020
Přečíst více

Změna v zadávání přípravy na výuku pro žáky I. stupně

Aktuality

Dne 25. 5. 2020 se otevírá škola pro přihlášené žáky. Těm tedy končí distanční způsob výuky. Žákům, kteří nenastupují do školy, bude nadále poskytována výuka distančně. Paní učitelka bude pravidelně,…

Čtvrtek
21.05.2020
Přečíst více

Další
články

Jak u nás zvoní

1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 9:55 - 10:40
4. hodina 10:45 - 11:30
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:25 - 13:10
7. hodina 13:20 - 14:05
8. hodina 14:10 - 14:55

Nejnovější fotogalerie