01.03.2018, Marta Sieberová

Marta Sieberová

Kontakt: sieberova@zsamsbranany.cz

Třídní učitelka: IX. ročníku

Předměty: Ch VIII. a IX. roč., Př VI. až IX. roč., D VI. a VII. roč., VkZ VI. a VII roč., ČaSP VII.,

                 EST VIII. a IX.

Koordinátor EVVO

Konzultace dle dohody