Speciální pedagogika

Projekt KIPR

Speciální pedagogika

Naše škola je přihlášená do projektu NÚVD KIPR ( Kvalita - Inkluze - Poradenství - Rozvoj ). Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání a řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich v…

Pondělí
30.04.2018
Přečíst více

Návštěva poradny (PPP)

Speciální pedagogika

Plánujete návštěvu PPP? Nejprve je potřeba své dítě objednat. Postačí zavolat do poradny a domluvit se na termínu vyšetření. Počítejte s tím, že lhůty jsou poměrně dlouhé 2-3 měsíce. Většinou by mělo doporučení k vyšetření vzejít z konzultace s třídním učitelem, který by Vám měl před vyšetřením vyplnit dotazník, kde je zaznamenáno jak Vaše dítě ve škole pracuje. Pokud má Vaše dítě školou uznaný …

Pondělí
30.04.2018
Přečíst více

Přejít na stránku: 1