01.09.2021, Petr Šimon

Ing. Alžběta Lópezová

třídní učitelka I. třídy

kontakt: lopezova@zsamsbranany.cz

konzultační hodiny: pondělí 11,30 - 12,30 hod.