21.06.2018, Alžběta Lópezová

O třídě

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH 2.TŘÍDY

Třídní učitelka: Ing. Alžběta Lópezová

Kontakt: lopezova@zsamsbranany.cz

Počet žáků: 12

Školní rok 2017 -2018

Rozvrh hodin

2.TŘÍDA

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  PO

ČJ

ČJ

M

PRV

TV

  ÚT

ČJ

ČJ

M

ČaSP

AJ

  ST

ČJ

ČJ

M

HV

TV

  ČT

ČJ

ČJ

M

VV

VV

  PA

ČJ

M

PRV

AJ

 

AJ = Anglický jazyk

PRV = Prvouka

ČaSP = Člověk a svět práce (pracovní činnosti)

Kdo nás učí?

Třídní učitelka: Alžběta Lópezová ( vyučuje ČJ, M, PRV, AJ )

Učitelé: Petra Vetýšková ( vyučuje VV, ČaSP)

            Lenka Frantová ( vyučuje HV )

            Jana Přibylová ( vyučuje TV )

 

Zvonění a vyučovací hodiny:

přípravné zvonění      7.55 hod.

1. vyučovací hodina   8.00 - 8.45 hod.

2. vyučovací hodina   8.50 - 9.35 hod.

hlavní přestávka        9.35 - 9.50 hod.

3. vyučovací hodina   9.50 - 10.35 hod.

4. vyučovací hodina  10.40 - 11.25 hod.

5. vyučovací hodina  11.35 - 12.20 hod.

 

Učební osnovy

Více o našem školním vzdělávacím programu najdete na webu naší školy v horním menu - https://drive.google.com/file/d/1RFCiab3P2_w8rnTMTEZIeCzReqKS2ok1/view