Aktuality (1.A)

FINANČNÍ GRAMOTNOST V MATEMATICE PRVŇÁKŮ

Aktuality (1.A)

V hodinách matematiky počítáme s počítadly, ale i s pravými penězi. Děti se učí na jednoduchých slovních úlohách nakupovat, spočítat si útratu, ale i šetřit. Je zajímavé, že při tomto počítání téměř nechybují.

Úterý
26.06.2018
Přečíst více

SLAVÍME!!!

Aktuality (1.A)

Je poslední týden školního roku a tak společně slavíme všechny naše úspěchy. Vyhodnocovala se sběrová akce, kdy se 1.A umístila na prvním místě ve škole a 1.B těsně za 1.A na místě druhém. Třídy dostaly finanční příspěvek do třídního fondu, který se nám bude hodit v příštím školním roce (letos už to nestihneme utratit). Zároveň byli vyhlášeni nejlepší sběrači: 1.místo - Ondra Havel 2.míst…

Úterý
26.06.2018
Přečíst více

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 1.A + 1.B

Aktuality (1.A)

Celé dopoledne nás strašily černé mraky, studený vítr a citelné ochlazení. Nicméně dobrou náladu dětí to nemohlo pokazit. Naštěstí nás nezastihl déšť a díky tomu, že byly děti stále v pohybu, tak si nikdo na chlad nestěžoval. Děti soutěžily v hodu na cíl, chůzi na chůdách, v hodu granátem do dálky, v člunkovém běhu a dalších sportovních disciplínách. Na závěr dopoledne si zahrály vybíjenou. Výsl…

Pátek
22.06.2018
Přečíst více

TONDA OBAL

Aktuality (1.A)

V pátek 8.6.2018 jsme se spolu s třídou 1.B účastnili enviromentálního přojektu Tonda obal. Lektor žáky z obou tříd chválil za jejich znalosti, kázeň, aktivitu i spolupráci v průběhu celé hodiny. V souvislosti s touto akcí vyzýváme žáky k prázdninovému sběru víček a hliníkových plechovek. V září sběr vyhodnotíme:-).

Neděle
10.06.2018
Přečíst více

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ V 1.A

Aktuality (1.A)

MDD jsme oslavili povídáním o dětských přáních, sladkostmi a protože měla Natálka také narozeniny, tak i "rychlými špunty".

Neděle
03.06.2018
Přečíst více

DEN MATEK 2018

Aktuality (1.A)

K svátku všech maminek děti s velikou pečlivostí vyrobily kytičku a přáníčko. Je to poprvé, co máte ke Dni matek napsané přání rukou Vašich dětí. Všechny děti se moc snažily a těšily se, že sváteční den s maminkami oslaví:-).

Neděle
13.05.2018
Přečíst více

1.A + 1.B

Aktuality (1.A)

Už všichni víte, že v případě nepřítomnosti jedné z učitelek 1.tříd, se obě třídy slučují v jednu. Učební plán máme totožný a plníme ho v obou třídách stejně. Jedinou nevýhodou jsou stísněné podmínky ve třídě, protože kapacitní prostor našich tříd je menší. Pro zpestření výuky posloužila dětem i chodba školy. Důležité ale je, že všichni počítali s nasazením, práci si kontrolovali, diskutovali o …

Pondělí
30.04.2018
Přečíst více

DIVADLO

Aktuality (1.A)

26.3.2018 byli žáci naší třídy v DOCELA VELKÉM DIVADLE v Litvínově na pohádkovém představení na téma slavného baletu LOUSKÁČEK A BONBÓNOVÁ VÍLA.

Pondělí
02.04.2018
Přečíst více

ANGLICKÝ JAZYK V 1.A

Aktuality (1.A)

Všichni žáci naší třídy chodí dvakrát týdně na angličtinu, která se u nás vyučuje jako nepovinný předmět. Hodiny jsou hravé, zaměřené především na mluvenou část jazyka. Naši prvňáčci už znají barvy, počítají do deseti, reagují na jednoduché pokyny, umí se představit, pojmenují části lidského těla a znají také dětské písničky v anglickém jazyce, které si na hodinách rádi zpívají. Třeba tento song

Pondělí
02.04.2018
Přečíst více

TOBOGA FANTASY

Aktuality (1.A)

15.3.2018 jsme byli na výletě v zábavním parku Toboga Fantasy v Praze. Děti si výlet náramně užily. Ani na chviličku nezahálely. Mimo pauzy na oběd byly po celou dobu v pohybu. Děkujeme rodičům, že dětem výlet zaplatili a SD, že nám uhradily dopravu do Prahy.

Pondělí
02.04.2018
Přečíst více

Přejít na stránku: 1