19.05.2018,

PROJEKT - DEN JAZYKŮ

V lednu 2018 proběhl Den jazyků, v každé z tříd pracovala na různých úkolech tzv. rodina zastoupena 1-2 žáky z každého ročníku. Naše rodina, ač ve velkém oslabení (8 dětí ze 13 ),jelikož právě školu postihlo období viróz, vybojovala krásné 5.místo!!! Všichni vzájemně ukázkově spolupracovali,zapojili i nejmladší, prvňáčky a pokud narazili na neznámé slovo, prkticky se poradili s překladačem na googlu.