29.05.2018, Petr Šimon

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Braňany Sídliště 191, 435 22 Braňany, příspěvková organizace
Sídliště 191
435 22 Braňany

Telefon: +420 476 129 027
E-mail: zs.branany@mostmail.czVedení školy a odborní pedagogové

Ředitel školy Mgr. Radek Hach 732 433 919
Zást. ředitele Mgr. Marta Sieberová
Sekretariát Marie Hauserová 476 129 027
Mateřská škola Vlasta Žornová 476 129 027
Školní družina Jana Přibylová 476 129 027
Školní jídelna Monika Pospíšilová 478 618 570
Vých. poradce

Mgr. Daniela Zajíčková

Mgr. Zuzana Lusková

Spec. pedagog
ICT koordinátor Mgr. Petr Šimon
EVVO Mgr. Marta Sieberová
Metodik krizové prevence