28.11.2018, Petr Šimon

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola, Braňany Sídliště 191, 435 22 Braňany, příspěvková organizace
Sídliště 191
435 22 Braňany

Ředitel školy Mgr. Radek Hach 732 433 919 reditel@zsamsbranany.cz
Zást. ředitele  
Sekretariát Marie Hauserová 476 129 027 kancelar@zsamsbranany.cz
Mateřská škola Vlasta Žornová 476 129 027
Školní družina Jana Přibylová 476 129 027 pribylova@zsamsbranany.cz
Školní jídelna Monika Pospíšilová 478 618 570
Vých. poradce

Mgr. Radek Hach

reditel@zsamsbranany.cz
Spec. pedagog

ICT koordinátor

správce iškoly

Mgr. Petr Šimon simon@zsamsbranany.cz
EVVO Mgr. Marta Sieberová sieberova@zsamsbranany.cz