05.04.2022, Petr Šimon

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Braňany
č. p. 191
435 22 Braňany

Datová schránka yw9raks
Ředitel školy Mgr. et Mgr. Radek Hach 478 618 565 732296776 reditel@zsamsbranany.cz
Zást. ředitele Mgr. Bc. Blahoslava Pekařová 478 618 566 pekarova@zsamsbranany.cz
Sekretariát Marie Hauserová 478 618 567 kancelar@zsamsbranany.cz
Mateřská škola Vlasta Žornová

478 618 569

732295757

Sborovna  

478 618 568

732296336

Školní družina Jana Přibylová pribylova@zsamsbranany.cz
Školní jídelna Monika Pospíšilová 478 618 570
Vých. poradce

Mgr. et Mgr. Radek Hach

reditel@zsamsbranany.cz

správce iškoly

Petr Šimon simon@zsamsbranany.cz

Třídní učitelé
I. Ing. Alžběta Lopézová lopezova@zsamsbranany.cz
II. Mgr. Ivana Korandová korandova@zsamsbranany.cz
III. Mgr. Marcela Řádová radova@zsamsbranany.cz
IV. Mgr. Magdalena Gajdošová gajdosova@zsamsbranany.cz
V. Mgr. Dagmar Davidová davidova@zsamsbranany.cz
VI. Ing. Šárka Pavelková pavelkova@zsamsbranany.cz
VII. Mgr. Lenka Langová langova@zsamsbranany.cz
VIII. Ing. Tereza Turkeová turkeova@zsamsbranany.cz
IX. Mgr. Daniela Zajíčková zajickova@zsamsbranany.cz