08.04.2021, Petr Šimon

Zpátky do školky a školy – pondělí – 12. 4. 2021

Do školy nastupují na celý týden – předškoláci, 1. třída, 3. třída, 5. třída.

Vstup do školy:

MŠ – vlastní vchod (jako při běžném provozu)

ZŠ – hlavní vchod (učitelský) – platí pro všechny žáky, včetně družiny

Ostatní vchody (tělocvična, jídelna, družina) budou v pondělí uzavřeny.

V jakém čase:

– stejně jako v běžném režimu, ale počítejte s tím, že test trvá 15 minut a měl by být ukončen před 8 hodinou.

ZŠ 

1. třída: 7:45 hod. (4 hodiny denně po celý týden)

3. třída: 8:00 hod. (5 hodin v pondělí, jinak 4 hodiny denně)

5. třída: 8:15 hod. (5 hodin v pondělí, jinak 4 hodiny denně)

Testování:

Testování v MŠ i ZŠ bude prováděno pod dohledem kvalifikované dětské sestry, asistují pedagogové školy.

K testování nemůžeme nikoho nutit. Pokud si rodič testování svého dítěte nepřeje, zůstává dítě / žák doma. Škola potom u těchto dětí / žáků nemá povinnost zajišťovat distanční vzdělávání. Omluvenku pro toto dítě / žáka zašle rodič třídnímu učiteli – stačí formulace „rodinné důvody“.

Výjimky  z testování jsou uvedeny v doporučení MZd a škola se jimi bude řídit.

Malá šatna MŠ. Zde proběhne odebrání vzorku dítěti a následný test. Po odebrání vzorku dítě s rodiči opustí malou šatnu a odejde zpět ven. Po 15 minutách, v případě negativního testu pokračuje do velké šatny a následně do třídy (dozor v šatně i ve třídě zajištěn). V případě pozitivního testu odchází v doprovodu rodiče domů a musí absolvovat PCR test (zajistí rodič u lékaře).

Vstup rodičům při testování jejich dětí bude umožněn po předložení potvrzení o negativním testu, ne starší 72 hodin.

Vestibul přízemí, chodba. Zde proběhne odebrání vzorku žákovi a následný test. Po odebrání vzorku odejde žák zpět ven a čeká na vyhodnocení testu. Po 15 minutách, v případě negativního testu pokračuje do své šatny a následně do třídy (dozor v šatně i ve třídě zajištěn). V případě pozitivního testu odchází do karanténní místnosti, vyčká příchodu svého rodiče a odchází domů. Musí pak absolvovat PCR test (zajistí rodič u lékaře).

Vstup rodičům při testování jejich dětí bude umožněn po předložení potvrzení o negativním testu, ne starší 72 hodin. Protože je testovací místnost celá prosklená, je možné celý proces sledovat bez vstupu do školy.

Družina:

V plném provozu, bez omezení. Vstup do družiny stejně jako do ZŠ, testování bude probíhat individuálně podle příchodu každého žáka. Platí stejná pravidla, jako v ZŠ.

Jídelna:

V plném provozu, s platnými omezeními. Děti a žáci, kteří budou ve školce/škole se budou stravovat podle stanoveného harmonogramu, pro děti a žáky v distanční výuce se nic nemění.

 

Stejný režim bude realizován ve čtvrtek 15. 4. 2021, v ostatní dny (úterý, středa, pátek) bude vše jako při běžném režimu (testování nebude probíhat).