21.05.2020, Petr Šimon

Změna v zadávání přípravy na výuku pro žáky I. stupně

Dne 25. 5. 2020 se otevírá škola pro přihlášené žáky. Těm tedy končí distanční způsob výuky.

Žákům, kteří nenastupují do školy, bude nadále poskytována výuka distančně. Paní učitelka bude pravidelně, zasílat probrané učivo. Takže žáci ve škole budou probírat stejná cvičení, jako žáci doma. 

Zadávání úkolů je v kompetenci učitelky daného předmětu. Zadání bude pravidelně probíhat na  e-mailovou adresu zákonného zástupce. Je tedy nutné každý den kontrolovat doporučenou poštu. Veškeré dotazy mohou zákonní zástupci i nadále směrovat na třídní učitelky (příjmení+zsamsbrany.cz).