18.06.2020, Petr Šimon

Uzavření klasifikace

Dne 18. 6. 2020 bude uzavřena klasifikace za II. pololetí. Zákonní zástupci žáků, kteří neobdrželi informaci prostřednictvím žákovské knížky nebo písemného sdělení, budou informování systémem iškola (na vývěsce bude soukromá zpráva).