29.01.2020, Petr Šimon

Soutěž v přetahované

Dne 28. 1. 2020 se žáci IV. ročníku naší školy zúčastnili soutěže v přetahování lanem v Mostě. Lana se chopili s velkým odhodláním, a i když nezvítězili, zaslouží si pochvalu za vzornou reprezentaci školy. Gratulujeme k umístění a přejeme mnoho dalších sportovních zážitků.