09.05.2019, Petr Šimon

Projektový den

Komunikace – Spolupráce aneb Normální je nekouřit

Žákovský parlament ve spolupráci s třídními učiteli uspořádal dne 30.  4. 2019 projektový den. Žáci 5. – 9. ročníku se rozdělili do družstev. Družstva se pojmenovala a společnými silami byly vytvořeny propagační materiály namířené proti kouření. Jednou z aktivit bylo zjišťování počtu kuřáků a nekuřáků v Braňanech. Celkem bylo osloveno 243 respondentů. Vybraní žáci lepili řetězy. Kuřácký černý byl bohužel delší. Nekuřácký modrý potěšil jen malým rozdílem. Den byl zakončen divadelní scénkou, která vedla k zamyšlení nad špatným vzorem kuřáků vůči mladším spolužákům. Den se vydařil – chodbu zdobí protikuřácké výtvory, které si všichni můžou prohlédnout. Nejlepší práce byly odměněny lízátkem místo cigarety. Poděkování patří všem aktivním žákům a pedagogům. Zvláštní poděkování patří Školnímu žákovskému parlamentu, který touto preventivní akcí udělal zase malý krůček ke zlepšení vztahů mezi žáky školy.