28.02.2019, Petr Šimon

Primární prevence ve škole – Téma ŠIKANA

Dne 27. 2. 2019 proběhla v rámci primární prevence rizikového chování beseda s žáky 6. a 7. ročníku na téma Šikana. Besedu s žáky, pod vedením třídních učitelů, realizovali příslušníci Police ČR a výklad doplnili filmem s danou tématikou. Žáci se opětovně poučili o dopadech šikany a negativních dopadech na oběti a agresory. Poděkování patří Policii ČR.