25.01.2021, Petr Šimon

Pololetní vysvědčení

Vážení zákonní zástupci, 
dne 28. 1. 2021 bude umožněno zákonným zástupcům všech žáků naší školy el. nahlédnutí do výsledků vzdělávání za 1. pololetí šk. roku 2020/2021. Klasifikace se zobrazí ve školním informačním systému ŠkolaOnline.  V informačním systému cesta k nahlédnutí vede takto -  menu přes "hodnocení" - "výpisy hodnocení" - "hodnocení žáka/studenta"  - známky z vysvědčení v 1. pololetí najdete  ve sloupci Uz. - uzávěrka. 
Žáci 1. a 2. ročníku obdrží v tento den výpis z vysvědčení během vyučování. 
Pro ostatní žáky budou výpisy z vysvědčení připraveny k vyzvednutí  v pondělí 1. 2. 2021. Vyzvednout si je mohou žáci nebo zákonní zástupci v době  od 8 - 12 hodin v budově školy. Pokud si žák nebo zákonný zástupce tento výpis z vysvědčení nevyzvedne v daný termín, bude vydán žákovi první den návratu žáků na vyučování.