01.10.2021, Petr Šimon

Podpora pro žáky v době karantény

Vážení zákonní zástupci,

všichni jsme se ocitli v nesnadné situaci, ale věříme, že po ukončení karantény bude školní rok pokračovat standardně. Je začátek školního roku, a tak bude dostatečný prostor učivo dohnat bez přílišného stresu.
Rozhodli jsme se, že žákům poskytneme alespoň minimální podporu aktivačními úkoly v Ma, Čj, Aj a Prv (Př, Vl). Jejich splnění nebudeme hodnit. Ti, kteří úkoly nevypracují, nebudou postihování. Chápeme, že vzhledem velkému počtu nemocných, nebudou všichni schopni se na učivo soustředit. Chceme pouze, aby každý splnil zadání v rámci svých možnosti, a tím neztratil tzv. kontakt se školou. Vypracované úkoly žáci nebudou posílat zpět, ale přinesou je až po návratu do školy.
Na vás se obracíme s žádostí, abyste svým dětem pomohli a případně je motivovalli ke splnění zaslaných úkolů.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na návrat 12. 10. 2021 ve zdraví.

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída