28.05.2021, Petr Šimon

Návštěva předškoláků

Předškoláčci se přišli podívat, co je čeká. V jejich budoucí třídě je přivítali páťáčci, kteří třídu brzy opustí. Děti se vzájemně představily a seznámily se s budoucí paní učitelkou. Potom společně kreslily, zpívaly a plnily úkoly. Sladká odměna nikoho neminula.