28.05.2020, Petr Šimon

Návrat žáků II. stupně

Vážení zákonní zástupci,
došlo ke schválení nástupu žáků 2. stupně zpět do školy. V naší škole bude návrat
organizován formou konzultačních a třídnických hodin.
Žáci mohou dobrovolně nastoupit od 8. 6. 2020 každý týden takto:
úterý – 6. ročník 9 – 13 hod.
středa – 7. ročník 9 – 13 hod.
čtvrtek – 8. ročník 9 – 13 hod.
Žáci budou rozděleni do skupin max. 15 žáků. V prostorách školy se budou pohybovat
s nasazenou rouškou v rozestupu 2 m. Žák musí mít min. 2 roušky na den. Po vstupu do
školy si žáci ruce ošetří dezinfekcí. V šatně si odloží boty, bundu atd. Během dopoledne
budou žáci věnovat větší pozornost mytí rukou a dezinfekci. Pokud budou mít žáci zaplacený a přihlášený 
oběd, půjdou ve 13 hod. na oběd a pak domů. V jídelně se sedí po jednom, příbory rozdává
personál. Jsou plněna veškerá hygienická opatření.
Do školy se mohou žáci vrátit pouze s vyplněným Čestným prohlášením (ke stažení zde).
Konzultace budou věnovány převážně z oblastí matematiky, českého jazyka, anglického
jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Třídnická hodina bude vedena k socializaci
třídní učitelkou.
Do odvolání platí vzdělávání na dálku. Žákům budou i nadále poskytovány úkoly.