08.04.2021, Petr Šimon

Návrat žáků I. stupně a předškoláků

Vážení zákonní zástupci,

 věnujte pozornost informaci o návratu žáků a dětí do školy.

Dle aktuálních zpráv oznamujeme, že dne 12. 4. 2021 se  k prezenčnímu vzdělávání vrátí děti MŠ tzv.  předškoláci a žáci 1. stupně. Žáci 1. stupně se budou prezenčně vzdělávat v rotačním režimu. To znamená, že:

12. 4. 2021 nastoupí 1., 3. a 5. ročník

19. 4. 2021 nastoupí 2. a 4. ročník

Prezenční výuka bude probíhat v platném rozvrhu. Žáci 1. stupně v distanční výuce budou pokračovat v nynějším zavedeném rozvrhu. Po týdnu se přítomní žáci vymění.

Přítomní žáci budou 2x týdně testováni antigenním testem (pondělí+čtvrtek) dle metodického pokynu. Testy si budou provádět žáci s odborným dozorem sami před vstupem do třídy (vestibul školy). (Instruktáž pro školy -  ZDE ). Pokud test vykáže pozitivní výsledek, musí žák absolvovat PCR test. Ten zajistí zákonný zástupce a výsledek sdělí škole.

Provoz školní družiny bude obnoven pro přítomné žáky v plném rozsahu. Školní jídelna bude přítomným žákům poskytovat obědy v jídelně. Žáci v distanční výuce si budou obědy odnášet v nosičích jako doposud.