20.05.2020, Petr Šimon

Návrat do školy 25.5. - info pro nastupující žáky

Vážení rodiče,

dne 25. 5. 2020 se dostaví do školy pouze děti přihlášené (písemná přihláška) a s podepsaným Čestným prohlášením.
25.5. 2020 si žáky s nasazenou rouškou převezmou určení pedagogičtí pracovníci před školou. Další dny už budou žáci vstupovat do školy po jednom sami. Do školy budou vstupovat po jednom dle vyznačených bodů (rozestupy). Po příchodu do školy jim budou dezinfikovány ruce. V šatně si odloží boty, bundu apod. do své skříňky. Pedagogický dozor zajistí rozestupy 2 m.
Po příchodu do třídy si děti umyjí ruce mýdlem po dobu 20-30 s. Roušku si sundají až na pokyn učitele. Učitelé budou pracovat s dětmi s nasazeným štítem. Každé dítě si z domova přinese nejméně dvě roušky a sáček na jejich odkládání.
Dopolední výuka bude probíhat v blocích. Pozornost bude zaměřena na matematiku, český jazyk, prvouku, přírodovědu, vlastivědu a anglický jazyk.  Ve škole bude po celou dobu vypnuté zvonění. Žáci budou chodit na toaletu dle potřeby. Dobu svačiny určí pedagog dle programu. Během dopoledne bude personál 1x dezinfikovat kliky, baterie, desku lavice, židličku, pomůcky, klávesnice apod.
V 11:40 si skupinu převezme pedagogický pracovník, který zajistí  do odchodu na oběd zájmovou činnost. Na oběd budou žáci odcházet dle harmonogramu, aby se skupiny vzájemně nepotkaly. Harmonogram je přizpůsoben odjezdům školních autobusů. Žáci, kteří nebudou chodit na oběd, odejdou ze školy po ukončení v 11:40 hod.
Během dopoledne bude žákům namátkově měřena tělesná teplota.
Žáci budou poučení o nutnosti dodržování bezpečnostních pravidel, která jsou  doporučována v souvislosti s COVID-19.