03.03.2019, Petr Šimon

IX. třída na workshopu Stones 2019

Dne 25.2.2019 se žáci IX. třídy účastnili workshopu Stones v Mostě. Akci pořádá Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava v rámci podpory technického vzdělávání. Cílem akce je zvýšit podvědomí a zájem žáků IX. tříd o studium technických oborů. Žáci měli možnost vyzkoušet si práci s geodetickým přístrojem teodolitem či se pobavit o vzorcích minerálů a hornin. Výsledky měření a identifikace zapisovali do brožur a jako odměnu za účast obdrželi diplomy.