12.11.2021, Petr Šimon

Informace pro rodiče žáků 1. třídy

KHS hodnotí jako rizikové takové žáky, kteří byli 8. 11. 2021 v rizikovém kontaktu s nemocnou a nejsou po dokončeném očkování nebo neměli Covid v uplynulých 6 měsících.
Na KHS byl zaslán seznam žáků s kontakty na zákonné zástupce, kteří budou na telefon obdrží sebetrasovací SMS, na základě které si pro děti vytvoří žádanku na test.
Pro návrat do školy v úterý 16. 11. 2021 je nutné absolvovat s žákem v rozmezí sobota–pondělí PCR test. Potvrzení o negativním výsledku bude „vstupenkou“ do školy.