23.05.2020, Petr Šimon

Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí

Žáci budou hodnocení dle Vyhlášky 211/2020 Sb. a metodického pokynu MŠMT. To znamená, že  významný podíl na výsledné známce mají výsledky vzdělávání do 10. 3. 2020.

V rozhodování sehraje nedílnou roli aktivní účast ve vzdělávání na dálku. Žáci, kteří úkoly plní pravidelně s vysokým nasazením zodpovědnosti, budou kladně zohledněni v konečném hodnocení. Pochopitelně tedy nezodpovědní žáci, zohlednění kladně nebudou.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

  • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
  • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

 četbu související se zadanými úkoly;

  • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
  • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Všichni si uvědomujeme, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok.

Zákonní zástupci žáků, kterým hrozí nařízení opravné zkoušky, budou vyzváni k individuální návštěvě školy.