02.06.2021, Petr Šimon

Den dětí

Učitelé základní školy připravili oslavu dětem. Všichni žáci se zúčastnili oslavy na hřišti. Splněním několika zábavných disciplín si zasloužili sladkou odměnu. Pochvala patří všem žákům  9. ročníku, kteří řídili všechny disciplíny a podíleli se na přípravě celého dne.
Děkujeme všem pedagogickým pracovníkům.