12.09.2019, Petr Šimon

Belantis 2019

Na konci školního roku dostali žáci školy dárek. SD poslali za odměnu některé děti do zábavního parku Belantis. Belantis je nedaleko Lipska vystavěn v rámci rekultivace na bývalé výsypce. Vybraní žáci si den užili opravdu jak se patří. Atrakce jsou určeny jen pro starší děti, které splňují výškový limit. Některé jsou opravdu dech beroucí. Všichni se vrátili plní zážitků a adrenalinu. Poděkování patří SD a pedagogickému dozoru. Přejeme si hodné žáky, abychom o příští rok mohli vybrat ty, kteří si takovou zábavu zaslouží.