16.09.2020, Petr Šimon

Aktuální informace pro zákonné zástupce žáků a dětí ZŠ a MŠ Braňany

Vzhledem k potvrzenému případu nákazy COVID-19 mezi pedagogickými pracovníky školy (MŠ), oznamujeme, že škola
s maximálním úsilím dodržuje veškerá hygienická opatření (roušky ve společných prostorech, zvýšená dezinfekce,
větrání, časté mytí rukou, dodržování rozestupů). V případě dalších opatření, která by stanovila KHS, budou zákonní
zástupci informování bezodkladně na webových stránkách školy.
Zároveň žádáme všechny zákonné zástupce, aby dbali na zvýšené riziko nákazy a dodržovali i v domácím prostředí
veškerá nastavená hygienická opatření.

Uzavření MŠ z nařízení KHS je do 23. 9. 2020. Pokud nenastanou změny v počtu nakažených, MŠ otevře dne 24. 9. 2020. Sledujte aktuální sdělení na webových stránkách školy.