Aktuality

Závěr školního roku, vydání vysvědčení

Aktuality

Dne 26. 6. 2020 bude vydáváno vysvědčení. Přítomní žáci vysvědčení obdrží v 8:00 hod. Vyučování končí cca 8:20 hod. Pokud žák dosud nechodil do školy a chtěl by do třídy, musí přinést čestné prohlášení (ke stažení zde) Po dohodě s třídní učitelkou si žáci, kteří nyní nechodí do školy, budou moci vyzvednout vysvědčení před školou – v 8,30 u vchodu u šaten. Vysvědčení zbývajících žáků budou k disp…

Úterý
23.06.2020
Přečíst více

Uzavření klasifikace

Aktuality

Dne 18. 6. 2020 bude uzavřena klasifikace za II. pololetí. Zákonní zástupci žáků, kteří neobdrželi informaci prostřednictvím žákovské knížky nebo písemného sdělení, budou informování systémem iškola (na vývěsce bude soukromá zpráva).

Čtvrtek
18.06.2020
Přečíst více

Prvňáčci - schůzka

Aktuality

Zveme rodiče budoucích prvňáčků na schůzku dne 18. 6. od 16 hodin. Schůzka se koná v budově školy – vstup hlavním vchodem s rouškou, pouze pro dospělé osoby.

Pondělí
15.06.2020
Přečíst více

Domácí příprava XIII.

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci, po dobu vyhlášeného nouzového stavu máte každý týden možnost dále pracovat a procvičovat probrané učivo. Učitelé pro vás vždy připraví soubor úkolů a úloh, rozdělených dle ročníků a předmětů. Od 25.5.2020 jsou zadávány úkoly jen pro II. stupeň. Třináctá sada úloh na týden 8.6. - 12.6. 2020 je ke stažení ZDE Úkoly ze zeměpisu a dějepisu se vyplňují do online formulářů.…

Čtvrtek
04.06.2020
Přečíst více

Návrat žáků II. stupně

Aktuality

Vážení zákonní zástupci,došlo ke schválení nástupu žáků 2. stupně zpět do školy. V naší škole bude návratorganizován formou konzultačních a třídnických hodin. Žáci mohou dobrovolně nastoupit od 8. 6. 2020 každý týden takto:úterý – 6. ročník 9 – 13 hod.středa – 7. ročník 9 – 13 hod.čtvrtek – 8. ročník 9 – 13 hod. Žáci budou rozděleni do skupin max. 15 žáků. V prostorách školy se budou pohybov…

Čtvrtek
28.05.2020
Přečíst více

Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí

Aktuality

Žáci budou hodnocení dle Vyhlášky 211/2020 Sb. a metodického pokynu MŠMT. To znamená, že  významný podíl na výsledné známce mají výsledky vzdělávání do 10. 3. 2020. V rozhodování sehraje nedílnou roli aktivní účast ve vzdělávání na dálku. Žáci, kteří úkoly plní pravidelně s vysokým nasazením zodpovědnosti, budou kladně zohledněni v konečném hodnocení. Pochopitelně tedy nezodpovědní žáci, zohledně…

Sobota
23.05.2020
Přečíst více

Změna v zadávání přípravy na výuku pro žáky I. stupně

Aktuality

Dne 25. 5. 2020 se otevírá škola pro přihlášené žáky. Těm tedy končí distanční způsob výuky. Žákům, kteří nenastupují do školy, bude nadále poskytována výuka distančně. Paní učitelka bude pravidelně, zasílat probrané učivo. Takže žáci ve škole budou probírat stejná cvičení, jako žáci doma.  Zadávání úkolů je v kompetenci učitelky daného předmětu. Zadání bude pravidelně probíhat na  e-mailovou ad…

Čtvrtek
21.05.2020
Přečíst více

Návrat do školy 25.5. - info pro nastupující žáky

Aktuality

Vážení rodiče, dne 25. 5. 2020 se dostaví do školy pouze děti přihlášené (písemná přihláška) a s podepsaným Čestným prohlášením. 25.5. 2020 si žáky s nasazenou rouškou převezmou určení pedagogičtí pracovníci před školou. Další dny už budou žáci vstupovat do školy po jednom sami. Do školy budou vstupovat po jednom dle vyznačených bodů (rozestupy). Po příchodu do školy jim budou dezinfikovány ruce…

Středa
20.05.2020
Přečíst více

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Aktuality

Seznam kódů přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. MS 01/20MS 02/20MS 03/20MS 04/20MS 05/20MS 06/20MS 07/20MS 08/20MS 09/20MS 10/20MS 11/20MS 14/20MS 15/20MS 16/20MS 17/20MS 18/20MS 19/20

Středa
13.05.2020
Přečíst více

Děti přijaté k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21

Aktuality

Seznam kódů přijatých dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Originál dokumentu ke stažení ZDE. 02ZS20 03ZS20 04ZS20 05ZS20 06ZS20 07ZS20 08ZS20 09ZS20 11ZS20 13ZS20 14ZS20

Pondělí
20.04.2020
Přečíst více

Přejít na stránku: 134511