Aktuality

Domácí příprava XII. - II. stupeň

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci, po dobu vyhlášeného nouzového stavu máte každý týden možnost dále pracovat a procvičovat probrané učivo. Učitelé pro vás vždy připraví soubor úkolů a úloh, rozdělených dle ročníků a předmětů. Od 25.5.2020 jsou zadávány úkoly jen pro II. stupeň. Dvanáctá sada úloh na týden 1.6. - 5.6. 2020 je ke stažení ZDE Úkoly ze zeměpisu a dějepisu se vyplňují do online formulářů. …

Čtvrtek
28.05.2020
Přečíst více

Návrat žáků II. stupně

Aktuality

Vážení zákonní zástupci,došlo ke schválení nástupu žáků 2. stupně zpět do školy. V naší škole bude návratorganizován formou konzultačních a třídnických hodin. Žáci mohou dobrovolně nastoupit od 8. 6. 2020 každý týden takto:úterý – 6. ročník 9 – 13 hod.středa – 7. ročník 9 – 13 hod.čtvrtek – 8. ročník 9 – 13 hod. Žáci budou rozděleni do skupin max. 15 žáků. V prostorách školy se budou pohybov…

Čtvrtek
28.05.2020
Přečíst více

Informace k hodnocení žáků za 2. pololetí

Aktuality

Žáci budou hodnocení dle Vyhlášky 211/2020 Sb. a metodického pokynu MŠMT. To znamená, že  významný podíl na výsledné známce mají výsledky vzdělávání do 10. 3. 2020. V rozhodování sehraje nedílnou roli aktivní účast ve vzdělávání na dálku. Žáci, kteří úkoly plní pravidelně s vysokým nasazením zodpovědnosti, budou kladně zohledněni v konečném hodnocení. Pochopitelně tedy nezodpovědní žáci, zohledně…

Sobota
23.05.2020
Přečíst více

Změna v zadávání přípravy na výuku pro žáky I. stupně

Aktuality

Dne 25. 5. 2020 se otevírá škola pro přihlášené žáky. Těm tedy končí distanční způsob výuky. Žákům, kteří nenastupují do školy, bude nadále poskytována výuka distančně. Paní učitelka bude pravidelně, zasílat probrané učivo. Takže žáci ve škole budou probírat stejná cvičení, jako žáci doma.  Zadávání úkolů je v kompetenci učitelky daného předmětu. Zadání bude pravidelně probíhat na  e-mailovou ad…

Čtvrtek
21.05.2020
Přečíst více

Návrat do školy 25.5. - info pro nastupující žáky

Aktuality

Vážení rodiče, dne 25. 5. 2020 se dostaví do školy pouze děti přihlášené (písemná přihláška) a s podepsaným Čestným prohlášením. 25.5. 2020 si žáky s nasazenou rouškou převezmou určení pedagogičtí pracovníci před školou. Další dny už budou žáci vstupovat do školy po jednom sami. Do školy budou vstupovat po jednom dle vyznačených bodů (rozestupy). Po příchodu do školy jim budou dezinfikovány ruce…

Středa
20.05.2020
Přečíst více

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Aktuality

Seznam kódů přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. MS 01/20MS 02/20MS 03/20MS 04/20MS 05/20MS 06/20MS 07/20MS 08/20MS 09/20MS 10/20MS 11/20MS 14/20MS 15/20MS 16/20MS 17/20MS 18/20MS 19/20

Středa
13.05.2020
Přečíst více

Děti přijaté k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21

Aktuality

Seznam kódů přijatých dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Originál dokumentu ke stažení ZDE. 02ZS20 03ZS20 04ZS20 05ZS20 06ZS20 07ZS20 08ZS20 09ZS20 11ZS20 13ZS20 14ZS20

Pondělí
20.04.2020
Přečíst více

Opatření spojená s epidemií COVID-19

Aktuality

Vážení rodiče, jistě sledujete aktuální harmonogram zmírňování opatření spojených s epidemií COVID-19. Dne 25. 5. 2020 je naše škola připravena začít vyučovat žáky 1. stupně v tzv. skupinách do 15 žáků. Přesto, že školní docházka bude od 25. 5. 2020 dobrovolná, zcela závislá na rozhodnutí zákonných zástupců, provoz zajistíme s maximálním úsilím o ochranu zdraví žáků i všech zaměstnanců. Žákům, kt…

Středa
15.04.2020
Přečíst více

Zápis do MŠ

Aktuality

Sdělení k organizaci zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 Vážení rodiče, vzhledem k situaci ohledně nouzového stavu bude zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 probíhat v odlišném režimu, než je zvykem. Termín zápisu stanovuji na 4. 5. 2020 až 7. 5. 2020, denně v době mezi 9:00 a 11:00 hod. Po předchozí domluvě (telefon, mail, datová schránka) je možné stanovit indi…

Středa
15.04.2020
Přečíst více

ZÁPIS - informace

Aktuality

Sdělení k organizaci zápisu dětí narozených do 31. 8. 2014 k plnění povinné školní docházkypro školní rok 2020/2021Vážení zákonní zástupci,věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok2020/2021 bude probíhat ve zcela jiném režimu, než jsme po desetiletí zvyklí. Nutí násk tomu okolnosti spojené s opatřeními COVID-19.Budeme usilovat o to, abychom dětem mot…

Středa
01.04.2020
Přečíst více

Přejít na stránku: 13456